Bővebben az OSZKDK-ról... Vissza a Főoldalra


Áttekintés
- Mi az az OSZKDK?
- Mire szolgál?
- Mi a célja?
- Hogyan kerülnek ide a könyvek?
- Hogyan olvashatok el egy digitális könyvet?

Használat
- A főoldal tartalma
- Keresés és a találati lista elemei
- Böngészés és a találati lista elemei
- Sikerlista
- Raktári jelzet
- Képek
- Egy dokumentum leírása

Kiadóknak
- Beszolgáltatási rendszer
- Regisztráció
- Tájékoztató a OSZK-DK-ba bekerült digitális tartalmak kezeléséről

Szolgáltatások
- Zotero
- OpenSearch
- OSZK-DK widgetek
- Szemantikus web


Tisztelt Kiadó!

Tájékoztatjuk, hogy az OSZK jelenlegi műszaki infrastruktúrája nem alkalmas rá, hogy a védelem alatt álló dokumentumainkat 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) a) pontja szerinti biztonságos módon szolgáltassuk, azaz megakadályozza a gyűjteményünk elektronikusan hozzáférhetővé tett elemeinek módosítását, többszörözését (bármely hordozón való rögzítését), illetve az igénybe vevőként meghatározott személyek körén kívülre irányuló közvetítését, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is.

Ebből kifolyólag az OSZK Digitális Könyvtár (továbbiakban DK) rendszerébe beszolgáltatott elektronikus kötelespéldányok nyilvános szolgáltatása jelenleg szünetel. A kiadványokat tehát folyamatosan feldolgozzuk és állományba vesszük, de nem tesszük az olvasóközönség számára hozzáférhetővé. Természetesen a biztonságos tárolás műszaki feltételei megoldottak. A fenti műszaki alkalmatlanság csak az olvasók felé történő szolgáltatásra értendő.

Egyébiránt az elektronikus kötelespéldányok forgalmazása (kölcsönzése) során alkalmazott szolgáltatási politikánk a hatályos jogszabályok lehető legszűkebb értelmezésén alapul, figyelembe véve a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetségének (IFLA) 2011. december 7-én kelt ajánlását, amely szerint 'A beszolgáltatott anyagot úgy kell hozzáférhetővé tenni, hogy az ésszerűtlen módon ne sértse a jogtulajdonos érdekeit'.

Ennél fogva a DK-ba beszolgáltatott elektronikus kötelespéldányok esetében, amennyiben a beszolgáltató jogtulajdonos (kiadó) és az OSZK közötti megállapodás/szerződés másként nem rendelkezik, a következők szerint indítjuk el szolgáltatásunkat, miután a műszaki feltételek erre megteremtődnek:
a beszolgáltatott elektronikus kötelespéldányokat a könyvtár a nyomtatott köteles példányokkal azonos módon – az egyidejűleg elérhető olvasótermi példányok fizikai korlátját elektronikusan megvalósítva – egyidejűleg egy felhasználó számára szolgáltatja, – a 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) a) pontjával összhangban – internetes kapcsolattal nem rendelkező számítógépeken, amelyek csak megjelenítésre alkalmasak, külső adathordozó nem kapcsolható hozzájuk, valamint nyomtatást sem lehetséges róluk indítani; mindemellett a – 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) b) pontja értelmében – a könyvtár a felhasználókat tájékoztatja arról, hogy adott elektronikus kiadvány csak az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében megjelölt tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából vehető igénybe.

Természetesen köszönettel vesszük, ha a kiadók a kiadványaikhoz az előírtnál nagyobb egyidejű hozzáférhetőséget (helyben olvasási lehetőséget) ajánlanak fel.Bővebben a Digitális Könyvtárról...   |   Az OSZK honlapja   |   Beszolgáltatás

©2008 OSZK | Technikai észrevételek